Τεύχη 3-4 (Έτος Γ’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλα Τευχών 3-4] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τευχών 3-4] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Ανακοινώσεις] PDF
χωρίς σελ/μηση
Η ηλεκτρική ενέργεια PDF
Επαμεινώνδας Θ. Κυριακίδης σελ. 97-120
[Εικόνα] PDF
σελ. 100
[Εικόνα] PDF
σελ. 113
[Εικόνα] PDF
σελ. 114
[Εικόνες] PDF
σελ. 118
[Εικόνα] PDF
σελ. 119
Μια αθησαύριστος ελληνική παροιμία PDF
Τρύφων Ε. Ευαγγελίδης σελ. 121
Τα λευκαδικά επί της Ελληνικής Επαναστάσεως: σύστασις και πρόοδος της Φιλικής Εταιρίας εις Λευκάδα (Ανέκδοτα έργα Ιωάννου του Ζαμπελίου) PDF
Ιωάννης Ζαμπέλιος σελ. 122-129
Έν ιστορικόν σημείον άγνωστον: το πρακτορείον γαλλικού εμπορίου της Αγκώνος (1798-1799) PDF
Σπ. Παππάς σελ. 129-134
Αρκαδικά χωρικά περιπαίγματα (Λαογραφικά σημειώματα) PDF
Ν. Α. Βέης σελ. 135-157
Ο Ελληνικός πολιτισμός δια μέσου των αιώνων: λόγος εκφωνηθείς κατά την εορτήν των Τριών Ιεραρχών εν Θεσσαλονίκη PDF
Εμμ. Δαυίδ σελ. 158-177
Τα τυπογραφεία του Άγγλου συνταγματάρχου Leicester Stanhope (1824-1826) PDF
Φ. Βίλπεργ σελ. 178-189
Χριστιανικαί αρχαιότητες εν τω χωρίω Χριστιανού (Χριστιανουπόλει) της Τριφυλίας PDF
Γ. Παπανδρέου σελ. 190-192
Περί τινών ζώων ανθούντων PDF
[Ανωνύμως], Κωστής Κίμων Χ. (μτφρ.) σελ. 193-196
Το ευμετάβολον του Μαρτίου (Λαϊκαί παραδόσεις των Σιφνίων) PDF
Άγγελος Α. Κοσμής σελ. 197-199
Έκ του Κρητικού αρχείου PDF
Ζαχαρίας Πρακτικίδης, Γιάννης Μουτζάκης, Μανώλης Τουμπάζης, Ν. Οικονόμου σελ. 200-206
Σημειώσεις και διορθώσεις εις την μελέτην «Χριστιανικαί επιγραφαί» PDF
D. Quinn σελ. 207-208


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών