Τεύχος 2 (Έτος Γ’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 2] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τεύχους 2] PDF
χωρίς σελ/μηση
Χριστιανικαί επιγραφαί εν τη Πινδική χώρα PDF
D. Quinn σελ. 49-75
[Εικόνες] PDF
σελ. 53
[Εικόνα - Επιγραφή] PDF
σελ. 55
[Εικόνα - Επιγραφή] PDF
σελ. 56
[Εικόνα] PDF
σελ. 64
[Εικόνα] PDF
σελ. 65
[Εικόνα] PDF
σελ. 74
Τα λευκαδικά επί της Ελληνικής Επαναστάσεως: σύστασις και πρόοδος της Φιλικής Εταιρίας εις Λευκάδα (Ανέκδοτα έργα Ιωάννου του Ζαμπελίου) PDF
Ιωάννης Ζαμπέλιος σελ. 76-88
Αρκαδικά χωρικά περιπαίγματα (Λαογραφικά σημειώματα) PDF
Ν. Α. Βέης σελ. 89-96
Ιστορία της Βυζαντιακής τέχνης (Έν παραρτήματι) PDF
Κ. Μ. Κωνσταντόπουλος σελ. 145-159
[Εικόνα - Η Βάπτισις του Χριστού, ψηφιδωτόν εκ του εν Ραβέννη βαπτιστηρίου των ορθοδόξων, Bayet (Έν παραρτήματι)] PDF
σελ. 148
[Εικόνα - Εσωτερικόν Βαπτιστηρίου Ορθοδόξων, Alinari (Έκ παραρτήματος)] PDF
σελ. 150
[Εικόνα - Το Μαυσωλίον της Πλακιδίας, Alinari (Έν παραρτήματι)] PDF
σελ. 152
[Εικόνα - Η ψηφίδωσις του Μαυσωλείου της Πλακιδίας και αι εν αυτώ σαρκοφάγος, Schultze (Έν παραρτήματι)] PDF
σελ. 154


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών