Τεύχος 8 (Έτος Β’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 8] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τεύχους 8] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Ανακοινώσεις] PDF
χωρίς σελ/μηση
Ανέκδοτα έγγραφα και επιστολαί περί των επί του Πηλίου σχολείων και τον έν Άρτη PDF
Θ. Ν. Φιλαδέλφευς σελ. 337-349
Χειρόγραφον βιβλίον την εν Αλμυρώ Φιλαρχαίου εταιρείας « Όθρυος» PDF
Ν. Ι. Γιαννόπουλος σελ. 350-351
Ανάλυσις της Ηλέκτρας του Σοφοκλέους PDF
Γεώργιος Θοιβιδόπουλος σελ. 352-368
Ερμηνεία της παροιμίας « Όποιος έχει πολύ πιπέρι βάζει και ΄ς τα λάχανα» PDF
Αντ. Μηλιαράκης σελ. 369-382
Τα των Βαυαρών φιλελλήνων εν Ελλάδι κατά τα έτη 1826-1829 (Έκ των απομνημονευμάτων του Βαυαρού αντιστράτηγου Καρόλου Βαρόνου Άϊδεκ) PDF
Κάρολος Αϊδεκ σελ. 383-400


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών