Τεύχος 5 (Έτος Β’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 5] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τεύχους 5] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Ανακοινώσεις] PDF
χωρίς σελ/μηση
Μονογραφία περί των κατά την Μεσσηνιακήν Πύλον PDF
Γ. Παπανδρέου σελ. 193-208
Συμβολαί είς την ιστορίαν των Ελληνικών τυπογραφείων: Α΄ Έκθεσις της συστάσεως της τυπογραφίας Ιασίου PDF
Σ.Σ. σελ. 209-210
Β΄ Συμπληρωματικά είς την ιστορίαν του Εθνικού τυπογραφείου PDF
Ανδρέας Δ. Τόμπρας σελ. 211-212
Πόθεν το όνομα «Βάρκα» PDF
Ιω. Πρωτόδικος σελ. 213
Επιγραφαί Τυρνάβου PDF
Ν. Ι. Γιαννόπουλος σελ. 214-226
Έγγραφα αφορώντα εις την πολιορκίαν και άλωσιν της Τριπόλεως (1821) PDF
Ν. Α. Βέης σελ. 227-233
Τα των Βαυαρών φιλελλήνων εν Ελλάδι κατά τα έτη 1826-1829 (Έκ των απομνημονευμάτων του Βαυαρού αρχιστράτηγου Καρόλου Βαρώνου Άϊδεκ) PDF
Κάρολος Αϊδεκ σελ. 234-240
Ιστορία της Βυζαντιακής τέχνης (Έν παραρτήματι) PDF
Κ. Μ. Κωνσταντόπουλος σελ. 65-80
[Εικόνα - Γραφικός διάκοσμος της παλμυριακής κατακόμβης, Strzygowski (Έν παραρτήματι)] PDF
σελ. 70
[Εικόνα - Η βρεφοκρατούσα γυνή εκ της παλμυ. κατακόμβης, Strzygowski (Έν παραρτήματι) PDF
σελ. 72
[Εικόνα - Το Χριστιανικόν ανάγλυφον της Περιβλέπτου, Strzygowski (Έν παραρτήματι)] PDF
σελ. 74
[Εικόνα - Ο Χριστός της φιάλης του Κωνσταντίνου, Strzygowski (Έν παραρτήματι) PDF
σελ. 77
[Εικόνα - Ο Χριστός της συλλογής Maspero, Strzygowski (Έν παραρτήματι)] PDF
σελ. 78
[Εικόνα - Τμήμα αιγυπτιακού υφάσματος εκ της συλλογής Reinhardt, Strzygowski (Έν παραρτήματι)] PDF
σελ. 80


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών