Τεύχος 7 (Έτος A’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 7] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τεύχους 7] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Ανακοινώσεις] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ο εν Λευκάδι κόλπος Βλιχό] PDF
χωρίς σελ/μηση
Η ομηρική Ιθάκη PDF
Γουλιέλμος Μπαρτ σελ. 401-415
[Εικόνα - Ο εν Λευκάδι κόλπος Σύβωτα] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα] PDF
σελ. 412
[Εικόνα] PDF
σελ. 413
[Εικόνα] PDF
σελ. 414
Περί του συνεταιρισμού και της αμοιβαίας βοήθειας παρά τοις ζώοις PDF
Κ.Χ.Κ. σελ. 416-425
Έκθεσις της δευτέρας εκστρατείας του στρατάρχου Ομέρ κατά Σφακιών PDF
Π. Κορωναίος σελ. 426-434
Ανέκδοτος επιστολή Γρηγορίου Ε΄ Οικουμενικού Πατριάρχου PDF
Γρηγόριος Ε΄ σελ. 435
Τα Παραδείσια και ο δήμος Βατή PDF
Θ. Ν. Φιλαδέλφευς σελ. 436-442
Τα των Βαυαρών φιλελλήνων εν Ελλάδι κατά τα έτη 1826-1829 (Εκ των απομνημονευμάτων του Βαυαρού αντιστράτηγου Καρόλου Βαρώνου Άϊδεκ) PDF
Κάρολος Αϊδεκ σελ. 443-458
Εκ του κρητικού αρχείου: προσωρινή διοίκησις της Ελλάδος.Το φροντιστήριον του πολέμου PDF
Παναγιώτης Ζεβουδάκης, Π. Νικολαιδης, Μ. σελ. 459-462
Βιβλιοκρισία PDF
σελ. 463-464
Η εξ Ακαρνανίας επιστολή PDF
Γ. Κωνσταντινίδης σελ. 464


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών