Τεύχος 3 (Έτος Β’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 3] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τεύχους 3] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Ανακοινώσεις] PDF
χωρίς σελ/μηση
Η απολογία του Οδυσσέα Ανδρούτσου PDF
Χαραλάμπης Αννινος σελ. 97-122
Η Ακρόπολις του 1834: Χαρακτηρισμός του Όθωνος, (Έκ των επιστολών του Thomas Abbet - Grasset) PDF
Thomas Abbet - Grasset σελ. 123-129
Οι μύκητες: εν τη οικονομία της φύσεως PDF
Θ. Χελδράιχ σελ. 130-134
Το Εθνικόν Τυπογραφείον: ιστορικαί σημειώσεις PDF
Φ. Βίλπεργ σελ. 135-144
Ιστορία της Βυζαντιακής τέχνης (Έν παραρτήματι) PDF
Κ. Μ. Κωνσταντόπουλος σελ. 33-48
[Εικόνα - Διάγραμμα της βασιλικής του Κωνσταντίνου, Sybel (Έν παραρτήματι)] PDF
σελ. 33
[Εικόνα - Αναπαράστασις της βασιλικής του Κωνσταντίνου, Winter (Έν παραρτήματι)] PDF
σελ. 34
[Εικόνα - Αρχικόν διάγραμμα της Λιβεριανής βασιλικής S. Maria Maggiore εν Ρώμη, Sybel (Έν παραρτήματι] PDF
σελ. 35
[Εικόνα - Διάγραμμα της εν Θεσσαλονίκης βασιλικής Εσκί Αζουμά, Sybel (Έν παραρτήματι)] PDF
σελ. 36
[Εικόνα - Βήμα και αψίς της βασιλικής του Καλπ-Λουζέ εν Συρία (Έν παραρτήματι)] PDF
σελ. 36
[Εικόνα - Εσωτερικόν της εν Ρώμη βασιλικής της Αγίας Αγνής, Schultze (Έν παραρτήματι)] PDF
σελ. 38
[Εικόνα - Αίθριον Χριστιανικής βασιλικής, Schultze (Έν παραρτήματι)] PDF
σελ. 39
[Εικόνα - Λείψανα αρχαιοτάτης εν Ρώμη βασιλικής (Έν παραρτήματι)] PDF
σελ. 40
[Εικόνα - Μαυσωλίον της Κωνσταντίνης εν Ρώμη, Sybel (Έν παραρτήματι)] PDF
σελ. 41
[Εικόνα - Σαρκοφάγος της Κωνσταντίνη, Sybel (Έν παραρτήματι)] PDF
σελ. 47


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών