Τεύχος 2 (Έτος Β’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 2] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τεύχους 2] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Ανακοινώσεις] PDF
χωρίς σελ/μηση
Ανά τα Καλάβρυτα: Αροάνια όρη - ύδατα Στυγός PDF
Γ. Παπανδρέου σελ. 49-56
Μιχαήλ Κοντοπίδης Μάρκελλος: σύνδικος και αντιπρύτανις του εν Παταβίω Πανεπιστημίου PDF
Ν. Α. Βέης σελ. 57-63
Η Χίος υπό τους Ιουστινιάνας PDF
Ι. Περβάνογλος σελ. 64-76
Η απολογία του Οδυσσέα Ανδρούτσου PDF
Χαραλάμπης Αννινος σελ. 77- 96
Ιστορία της Βυζαντιακής τέχνης (Έν παραρτήματι) PDF
Κ. Μ. Κωνσταντόπουλος σελ. 17-32
[Εικόνα - Η αιμορροούσα απτομένη του Ιησού, τοιχογραφία εκ του S.Pretestalo (Έν παραρτήματι)] PDF
σελ. 17
[Εικόνα - Ο καλός ποιμήν,μαρμάρινος ανδριάς εκ του λατερανικού μουσείου, Sybet (Έν παραρτήματι)] PDF
σελ. 19
[Εικόνα - Ορφεύς, τοιχογραφία εξ Αγ. Καλλίστου, Schultze (Έν παραρτήματι)] PDF
σελ. 20
[Εικόνα - Δεομένη, τοιχογραφία εξ Αγίου Καλλίστου, Schultze (Έν παραρτήματι)] PDF
σελ. 22
[Εικόνα - Η Παρθένα μετά του βρέφους και του Ησαίου, τοιχογραφία εξ Αγ. Πρισκίλλης, Schultze (Έν παραρτήματι)] PDF
σελ. 23
[Εικόνα - Η Δεομένη Παρθένος, τοιχογραφία εξ Αγίας Αγνής, Schultze (Έν παραρτήματι)] PDF
σελ. 24
[Εικόνα - Η βασιλική του Κωνσταντίνου, Μαξεντιακή βασιλική, Winter (Έν παραρτήματι)] PDF
σελ. 32


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών