Τεύχος 19 (Έτος Β)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Βιβλιογραφία Μάρκου Ρενιέρη: o Έλλην Πάπας Αλέξανδρος Ε΄, το Βυζάντιον και η εν Βασιλεία Σύνοδος PDF
Δ. Πετριτσόπουλος σελ. 289-292
Από Βυζαντίου εις Μόσχαν: ταξείδιον ενός Πατριάρχου PDF
Σβορώνος Α. Ν. (μτφρ.) σελ. 105-106
Αι κινούμεναι τράπεζαι PDF
Πέτρος Κ. Αποστολίδης σελ. 293-297
[Εικόνα - Γεώργιος Ζαλοκώστας] PDF
σελ. 296
Η Φλέβαις (Δημοτική Παράδοσις - Έξ ανεκδότου συλλογής) PDF
Αντώνιος Θ. Σπηλιωτόπουλος σελ. 298-299
Μια νυξ εις το Βόσπορον PDF
Ελένη Α. σελ. 300
Σύμμικτα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 300-301
Η Μαγδαληνή PDF
[Ανωνύμως], Φαρμακοπούλου Αικ. Π. (μτφρ.) σελ. 301-303
Τω αγαπητώ μοι Δημ. Κ. Σακελλαρόπουλω (Ποίησις) PDF
Δ. Κ. Βαρδουνιώτης σελ. 303-304
Το ορφανό (Ποίησις) PDF
Γ. Κ. Κωνσταντινίδης σελ. 304
Αναχώρησις (Ποίησις) PDF
Αιμίλιος σελ. 304
Παράπονο (Ποίησις) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 304


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών