Τεύχος 18 (Έτος Β)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Αλεξάνδρου Ν. Μελετόπουλου: νομισματική συλλογή PDF
Αλέξανδρος Ν. Μελετόπουλος σελ. 273-275
Το δράμα παρά τοις Ισπανοίς PDF
Πέτρος Κ. Αποστολίδης σελ. 275-278
Θέατρον Πειραιώς PDF
[Ανωνύμως] σελ. 278-279
Ο Σερπιέρος ή το Χριστόψαρο (Δημοτική παράδοσις - Έξ ανεκδότου συλλογής) PDF
Α. Θ. Σπηλιωτόπουλος σελ. 279-280
[Εικόνα - Πρόσοψις του εν Πειραιεί ανεγειρομένου Δημοτικού Θεάτρου] PDF
σελ. 280
Από Βυζαντίου εις Μόσχαν: ταξείδιον ενός Πατριάρχου PDF
Eugene Melchior De Vogue, Σβορώνος Α. Ν. (μτφρ.) σελ. 281-284
Γάμοι εν Γαλαξειδίω PDF
Ι. Καρακατσάνης σελ. 284-285
Ποικίλα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 285-286
Η Μαγδαληνή PDF
Φαρμακοπούλου Αικ. Π. (μτφρ.) σελ. 286-288
Ερωτική Ωδή (Ποίησις) PDF
Δημήτριος Μπενή Ψάλτης σελ. 101
Μετά δέκα έτη (Ποίησις) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 288


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών