Τεύχος 14 (Έτος Β)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Ιστορικά Επανορθώματα (Περί Αντωνίου Γ. Κριεζή) PDF
Γεώργιος Π. Κρέμος, Βουλπιώτης Γεώργιος Χρήστου (μτφρ.) σελ. 209-211
Port Royal (Βασιλικός λιμήν) PDF
Αικατερίνα Ζάρκου σελ. 211-214
Περί Αλβανικού Συνδέσμου μελέτη (Αναγνωσθείσα εν τω Φιλολογ. Συλλ. «Παρνασσός» υπό Σ. Σοκόλη) PDF
Σ. Σοκόλης σελ. 214-216
[Εικόνα] PDF
σελ. 216
Εμμανουήλ Κ. Στρατουδάκη πολυκλαύστω μοι φίλω: επιμνημόσυνον PDF
[Ανωνύμως] σελ. 216
[Εικόνα - Εμμανουήλ Κ. Στρατουδάκης] PDF
σελ. 217
Άφες την ποίησιν PDF
Κωνστ. Φ. Σκόκος σελ. 217
Νικόλαος Σέρρας, Αντώνιος Ροδόσταμος (Σκιαγραφήματα) PDF
Σ. Δε Βιάζης σελ. 218-219
Έθιμα Γαλαξειδίου: αρραβώνες PDF
Ι. Καρακατσάνης σελ. 219-220
Λόγος αυτοσχέδιος PDF
Σπυρίδων Ζαβιτσάνος σελ. 220-222
Ποικίλα PDF
Ιχνευμών σελ. 223
Η προγεγραμμένη (Διήγημα) PDF
[Ανωνύμως], Παγκώστας Ν. Β. (μτφρ.) σελ. 223-224
Mignon (Ποίησις) PDF
Γκαίτε σελ. 224
Αποχαιρετισμός (Ποίησις) PDF
Ερρίκος Heine σελ. 224
Τω απόντι φίλω μοι Γ.Κ.Σ. (Ποίησις) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 224
Εις την εορτήν της (Ποίησις) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 224


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών