Τεύχος 1 (Έτος Α)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τόμου Α΄] PDF
Δ. Κ. Σακελλαρόπουλος χωρίς σελ/μηση
Αγγέλματα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 0
Βιβλία αρτιφανή PDF
[Ανωνύμως] σελ. 0
Ταις Ελληνίσι και Έλλησι PDF
Δ. Κ. Σακελλαρόπουλος σελ. 1-2
Ιστορικόν μουσείον: εκδρομή ανά τα παλαιά PDF
Ειρηναίος Ασώπιος σελ. 2-4
[Εικόνα - Μ. F. de Suppe: ο προσφιλής μουσουργός του περιπαθούς μελοδράματος Jour et nuit] PDF
σελ. 4
Ελληνικαί αρχαιότητες PDF
Αλέξανδρος Ν. Μελετόπουλος σελ. 4-5
Τίμων ο μισάνθρωπος PDF
Κ. Γ. Ξένος σελ. 5-8
Καλλιτεχνική σελίς PDF
Κωνστ. Φ. Σκόκος σελ. 8-9
Ιστορικά επανορθώματα PDF
Γεώργιος Π. Κρέμος, Βουλπιώτης Γεώργιος Χρήστου (μτφρ.) σελ. 9-10
Αι τέρψεις του ανδρός (Αλληλογραφία) PDF
P. J. Stahl, Γ.Κ.Σ. (μτφρ.) σελ. 10-12
Γραμματολογικά: περί των παλαιών σχολείων του Αριστοφάνους PDF
Ν. Πετρής σελ. 12-13
Στατιστική των εκπαιδευτικών καταστημάτων Πειραιώς PDF
[Ανωνύμως] σελ. 13-14
Ιατρική συμβουλή PDF
Dr. σελ. 14
Αξιώματα και γνώμαι PDF
Ε. Φεουτχιερσλέβεν σελ. 14-15
Κανείς; (Ποίησις) PDF
Εμμανουήλ Στρατουδάκης σελ. 15-16
Ο Ψαρράς (Ποίησις) PDF
Κ. σελ. 16
Πόθος (Ποίησις) PDF
Εμμανουήλ Στρατουδάκης σελ. 16
Ρεμβασμός (Ποίησις) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 16


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών