Πλειας


Η Πλειάς αποτελεί σήμερα την βασική Ψηφιακή Συλλογή ιστορικών Ελληνικών περιοδικών της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΒΚΠ) από τον 19ο αιώνα μέχρι την εποχή του μεσοπολέμου (δεκαετίες 1920, 1930). Αποτελεί μια συνεχή και ζωντανή προσπάθεια συστηματικής ψηφιοποίησης ή/και ευρετηρίασης σημαντικών νεο-ελληνικών περιοδικών (κυρίως φιλολογικών και λογοτεχνικών τίτλων) που κυκλοφόρησαν στο ελληνικό κράτος, αλλά και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο (Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη κλπ)

Στους βασικούς στόχους και επιδιώξεις της προσπάθειας αυτής περιλαμβάνονται:

  • η συστηματική καταγραφή, ψηφιοποίηση και μακροχρόνια διατήρηση/προστασία και χρήση σημαντικού περιεχομένου της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
  • η διάθεση του περιεχομένου για τους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς της επιστημονικής κοινότητας σε πλήθος θεματικών περιοχών: φιλολογία, λογοτεχνία, γλωσσολογία, ιστορία, κοινωνικές επιστήμες κλπ.
  • η χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας και των παρεχόμενων υπηρεσιών της συλλογής ως χρήσιμα εργαλεία έρευνας και αλληλεπίδρασης της επιστημονικής κοινότητας για τον συνεχή εμπλουτισμό του περιεχομένου με πρόσθετες πληροφορίες : ονοματολογία/καθιερωμένοι όροι για τους δημιουργούς/συντελεστές των τεκμηρίων, θεματική ευρετηρίαση τεκμηρίων, σχόλια, εισαγωγή ιστορικών στοιχείων κ.ά.

Στο πλαίσιο αυτό η συλλογή συνεχίζει να εμπλουτίζεται με περιεχόμενο μέσω εποικοδομητικών συνεργασιών της ΒΚΠ με σημαντικούς οργανισμούς/κατόχους πρωτογενούς περιεχομένου: ΕΛΙΑ, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών, άλλες βιβλιοθήκες αλλά και ιδιώτες ενώ στο πλαίσιο της προσπάθειας δημιουργίας προστιθέμενης αξίας στο υφιστάμενο περιεχόμενο η ΒΚΠ απευθύνει συνεχή ανοικτή πρόσκληση στα μέλη της επιστημονικής κοινότητας για τη χρήση του περιεχομένου της συλλογής στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές τους δραστηριότητες (πτυχιακές εργασίες, διατριβές, πρακτική άσκηση φοιτητών, ερευνητικά έργα κλπ).

Διαβάστε περισσότερα...

                  
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Αθηναις

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Ακρόπολις Φιλολογική

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Απόλλων

               
Αρμονία

Αρμονία

               
"Ασμοδαίος" εξώφυλλο

Ασμοδαίος

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Άστυ

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Αττικόν Μουσείον

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Δελτίον της Εστίας

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Εδέμ

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Εθνικόν Ημερολόγιον Βρετού

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Εκλεκτά Μυθιστορήματα

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Εστία

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Ευρωπαϊκός Ερανιστής

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Εφημερίς των Παίδων

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Ζακύνθιος Ανθών

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Θελξινόη

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Ιλισσός

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Κασταλία

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Κλειώ

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Κριτική

               
"Μέλισσα" εξώφυλλο

Μέλισσα

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Μέλισσα των Αθηνών

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Μπουκέτο

               
"Νεολόγου Εβδομαδιαία Επιθεώρησις" εξώφυλλο

Νεολόγου Εβδομαδιαία Επιθεώρησις

               
"Ο Αβδηρίτης και του Διαβόλου τα Πηδήματα" Εξώφυλλο

Ο Αβδηρίτης και του Διαβόλου τα Πηδήματα

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Όμηρος

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Ο Ρωμηός

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Πανδώρα

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Παρθενών

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Παρνασσός

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Πινακοθήκη

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Σαββατιαία Επιθεώρησις

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Τραμ/ένα όχημα

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Φιλολογική Ηχώ

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Φιλολογία

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Χλόη